Poděbradský Team Race 2016

O víkendu 13. a 14. srpna 2016 se na poděbradském Jezeře konal populární závod Poděbradský Team Race 2016. V napínavém klání plném emocí bojovalo 14 posádek rozlosovaných do sedmi týmů.

Výsledky závodu: 

poř. loď reg.č. jméno r.n. výsledky rozjížděk body l.body
1
1  CZE 5 1206-322 Horynová Jitka 1977 2 838
1206-337 Horyna Otakar 1981 2 838
1206-150 Kotek Václav 1970 2 838
1206-230 Jína Radek 1987 1 1 2 838
2  CZE 4 1206-316 Licek Jiří 1970 1 935
1206-317 Licková Aneta 2000 1 935
1206-275 Faltys David 1973 1 935
1145-054 Faltysová Natálie 1995 2 2 1 935
3  CZE 3 1206-291 Pokorný Miroslav 1960 1 407
1206-338 Pačanda David 2004 1 407
1206-094 Svoboda Petr ml. 1969 1 407
1206-327 Svoboda ml. Petr 2009 3 3 1 407
4  CZE 7 1124-035 Mika Radek 1975 1 032
1124-049 Miková Žaneta 1991 1 032
1206-033 Šindýlek Jiří 1955 1 032
1206-243 Šindýlek Jan 1981 4 4 1 032
5  CZE 1 1206-330 Boháček David 1979  741
1206-326 Andělová Zuzana 1981  741
1206-315 Hušek Matěj 1975  741
1206-333 Hušková Lia 2005 5 5  741
6  CZE 2 1206-319 Procházka Radek 1977  504
1206-339 Procházková Tereza 2005  504
1206-227 Pršala Michal 1987  504
1206-340 Skořepa Martin 1975 6 6  504
7  CZE 6 1206-051 Jakubec Ivo 1956  303
9999-001 Čermák Josef 1961  303
1203-450 Čermák ml. Josef 1983  303
1206-325 Janečková Gabriela 1988 7 7  303

 

Fotografie:

Pohár Bohemia zná vítěze

IMG_1907.JPG

O víkendu 16. a 17. dubna se na poděbradském Jezeře konal 2. závod letošní sezóny – Pohár Bohemia. Závodu se zúčastnilo celkem 21 lodí – 16 ve třídě Fireball, 5 ve třídě 420.

Fotoreportáž Radka Jíny z bezvětrné soboty:

Tato slideshow obsahuje JavaScript.

 

Fotogalerie z větrné neděle na Facebookové stránce České asociace lodní třídy 420 – klikni sem

A video přátel z České asociace lodní třídy 420


Výsledky závodu:

Lodní třída Fireball

Lodní třída 420

 

Výsledky Toušeňského poháru

12968026_1577915389187996_9629852614230933_o.jpg

Trochu zima, trochu déšť, málo větru, ale i tak se na prvních závodech letošní sezóny na poděbradském Jezeře podařilo odjet čtyři rozjížďky. Celkem závodilo 35 lodí.

Děkujeme všem, kteří přijeli!

Výsledky podle lodních tříd (klikněte na název třídy):

Fireball
420
Cadet

Tato slideshow obsahuje JavaScript.

Fotogalerie: Jan Pišťáček, Petr Hochman

Závody na Jezeře v roce 2016

V sezóně 2016 se na Jezeře budou konat tyto závody:

Snímek obrazovky 2015-08-18 v 11.59.17
09.04.2016     Toušeňský pohár                      Cad-3C, Fb-3R, 420-3C

16.04.2016      Pohár Bohemia                         Evr-1, Fb-2, 420-2, Cad-2, Q-1

13.08.2016      Poděbradský TEAM RACE     TR-3R

03.09.2016     Hurá do školy                            Cad-2, Evr-1, FB-1, Q-1, 420-2

10.09.2016      Štít města Poděbrad                Fb-3M, 420-3C

Aktualizované informace najdete zde

 

Základní informace k účasti na závodech:

 • Při podávání přihlášek bude vyžadován platný průkaz ČSJ, platná lékařská prohlídka, u žáků a dorostenců souhlas odpovědné osoby se startem.
 • Podpisem přihlášky závodník stvrzuje, že má uzavřené pojištění dle Soutěžního řádu čl. 2.4.. Závody budou řízeny podle Závodních pravidel jachtingu 2009-2012 ISAF a podle Soutěžního řádu ČSJ 2009-2012. Dále platí předpisy startujících lodních tříd.
 • Plachetní směrnice vyvěsí ZK na vývěsku rozhodčích 1 hod. před startem první rozjížďky. Akustické signály budou dávány úderem na zvon, pískáním, výstřely a megafonem dle Plachetních směrnic.
 • Informace k řízení a průběhu závodu budou podávány na tabuli ZK. Formuláře pro povinná hlášení budou k dispozici v kanceláři ZK. Loď může přijmout jedno a dvouotáčkový trest, bodové tresty se neudělují.
 • Rozjížďky budou hodnoceny nízkobodovým systémem, shoda bodů bude řešena podle pravidel ISAF. Uskuteční-li se více než tři rozjížďky, jedna se škrtá, více než 7 škrtají se dvě.
 • Uzávěrka přihlášek je první den závodu v 9:00 hod. Předpokládaný start první rozjížďky je v 10:00 hod. Start poslední rozjížďky nejpozději ve 14:00 poslední den závodu.
 • Předpokládaný počet rozjížděk je pět, ZK si vyhrazuje právo zvýšení počtu rozjížděk.
 • Startovné: při koeficientu závodu 1 – dospělí 60,-Kč, žáci a dorostenci 30,-Kč. Při koef. 2 – 80,-/ 40,- Kč. Protestné: 150.-Kč.
 • V každé třídě získají první tři posádky diplom a první dvě posádky věcnou cenu. Pokud počet přihlášených lodí hodnocené třídy přesáhne 5, získají věcnou cenu první tři posádky.
 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Každá startující posádka musí předložit pojištění odpovědnosti.

Další informace podá předseda oddílu Petr Svoboda
mob.: 732 657 267
e-mail: petr.svoboda007@gmail.com

Dobrý vítr do plachet!

Domácí závody

V sezóně 2015 pořádáme tyto závody:

Snímek obrazovky 2015-08-18 v 11.59.17

18.04.2015      Pohár Bohemia                         Evr-2, Fb-2, 420-2, Cad-2, Q-1

15.08.2015      Poděbradský TEAM RACE     TR-3R

29.08.2015     Hurá do školy                            Cad-2, Evr-1, FB-2, Q-1, 420-2

12.09.2015      Štít města Poděbrad                Cad-2, Evr-1, FB-2, Q-1, 420-2

Základní informace:

 • Při podávání přihlášek bude vyžadován platný průkaz ČSJ, platná lékařská prohlídka, u žáků a dorostenců souhlas odpovědné osoby se startem.
 • Podpisem přihlášky závodník stvrzuje, že má uzavřené pojištění dle Soutěžního řádu čl. 2.4.. Závody budou řízeny podle Závodních pravidel jachtingu 2009-2012 ISAF a podle Soutěžního řádu ČSJ 2009-2012. Dále platí předpisy startujících lodních tříd.
 • Plachetní směrnice vyvěsí ZK na vývěsku rozhodčích 1 hod. před startem první rozjížďky. Akustické signály budou dávány úderem na zvon, pískáním, výstřely a megafonem dle Plachetních směrnic.
 • Informace k řízení a průběhu závodu budou podávány na tabuli ZK. Formuláře pro povinná hlášení budou k dispozici v kanceláři ZK. Loď může přijmout jedno a dvouotáčkový trest, bodové tresty se neudělují.
 • Rozjížďky budou hodnoceny nízkobodovým systémem, shoda bodů bude řešena podle pravidel ISAF. Uskuteční-li se více než tři rozjížďky, jedna se škrtá, více než 7 škrtají se dvě.
 • Uzávěrka přihlášek je první den závodu v 9:00 hod. Předpokládaný start první rozjížďky je v 10:00 hod. Start poslední rozjížďky nejpozději ve 14:00 poslední den závodu.
 • Předpokládaný počet rozjížděk je pět, ZK si vyhrazuje právo zvýšení počtu rozjížděk.
 • Startovné: při koeficientu závodu 1 – dospělí 60,-Kč, žáci a dorostenci 30,-Kč. Při koef. 2 – 80,-/ 40,- Kč. Protestné: 150.-Kč.
 • V každé třídě získají první tři posádky diplom a první dvě posádky věcnou cenu. Pokud počet přihlášených lodí hodnocené třídy přesáhne 5, získají věcnou cenu první tři posádky.
 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Každá startující posádka musí předložit pojištění odpovědnosti.

Informace podá předseda oddílu Petr Svoboda
mob.: 732 657 267
e-mail: petr.svoboda007@gmail.com

Online přihlášky zde

Dobrý vítr do plachet!