Pozvánka na JachtoVánoce

Zveme všechny přátelské členy jachetního oddílu na MaškaroJachtoVánoce 2019, pořádané v sobotu 26. ledna 2018 od 18 hodin v areálu jachetního oddílu na Jezeře. Nechoďte dřív, ať si nepokazíte obřadní letošní vstup do minulých Vánoc. Jachtovánoce jsou jedinečnou příležitostí prožít to, co jsme o Vánocích v minulém roce nestihli. Maškarní Jachtovánoce se konají pod heslem: „Co nezvládl Ježíšek zvládne JachtoJéžíšek a co nezvládl JachtoJéžíšek, to si jachtaři zajistí sami“, aneb „Jachtomaškaři řádně zapaří“.

Bližší seznámení s možným nemožným programem je možné na těchto stránkách.

Žádáme všechny účastníky, kteří se chtějí našeho přátelského setkání účastnit, aby potvrdili svoji účast na adrese organizátorky: simona.vecerova@gmail.com

Těšíme se na nás na všechny.

S Vánočním Ahoj

Váš Jachtojéžíšek a spol.

 

„Jachtovánoce 2019“

možný program na sobotu 26.1.2019

Motto: Co nezvládl Jéžíšek zvládne JachtoJéžíšek a co nezvládl JachtoJéžíšek, to si jachtaři zajistí sami.

Základní podmínky, osvěta stručně:

 • Neteče voda, neuklízí se a nevyváží se odpadky, každý si přinese svoji vodu, uklidí po sobě a odnese si všechny své odpadky. Takže po nás zbude po odchodu jen pořádek a zima.
 • Konzumace probíhá z vlastních zdrojů s možnosti tradiční volné burzy, což znamená, že část dobrot se dá ve prospěch všech a z toho si pak každý mlsá to, co mu chutná víc, než vlastní.
 • Počítejmež s tradicí, že každý přispěje na stůl do společné konzumace.
 • Předběžnou Jachtovánoční výzdobu organizuje JéžíškoSima s její tlupou dobrovolných JachtoAmazonek, ohřev vzduchu bude proveden přímotopy, jako minule.
 • Žádáme účastníky o vstup do areálu JO až po 18 hodiněk umocnění vnímání Jachtovánoc.
 • Jachtovánoční rej bude obohacen o rej maškarní s vyhlášením SuperJachtoMasek.

Poznámky k zajištění programu

 • Každý účastníkve vlastní domácnosti, případně i na návštěvě, sežene 2 dárky v hodnotě cca 10 Kč, které vánočně zabalí, přinese a vtipně umístí pod vánočního stromkového veterána. Instrukce dále v textu.
 • Kdo může a chce napomoci maškarní zábavě, připraví si masku, kterou ohromí své okolí.
 • Individuelní stromkoví zdobiči si mohou přinést svou vánoční ozdobu, kterou umístí na stromek.
 • Každý účastník si připraví nebo se naučí jednu koledu ke koledním vrcholu večera.

Předpokládaný program „Jachtovánoční“ samozábavy: (časy jsou orientační)

Pátek 25.1.2018 odpoledne až večer – kreativní výzdobní smršť.

Sobota 26.1.2018 – odpoledne: dovýzdobní kreace.

 • Po 18,00h. – Courální příchod jachtařských individualit, které se začnou samoprocesně měnit na jachtovánoční kolektiv.
 • umísťování dárků pod stromeček a připínání vlastních ozdob na něj.
 • příprava jachtovánoční tabule z vlastních zdrojů pro společnou jachtovánoční večeři.
 • Poznámečka: Každý umístí do společné tabule tolik, kolik sám spapá. Nepřejíme se a pochutnáme si.
 • jachtovánoční zábavní předpříprava, tzn. opatrné rozpouštění nedobré nálady a pocitů pomocí donesených, či směněných humanitárních ředidel, zejména antifreeze rumu.
 • seznámení se se známými – normálně se seznamují lidé, kteří se neznají, ale protože se na Jachtovánoce všichni známe, musí se seznámit, případně potykat si, jen známí se známými.

18,30 – Slavnostní zahájení„Jachtovánoc“ Poděbradského jachetního oddílu

 • přivolání Jachtojéžiškovy pozornosti předúvodním přípitkem– s úvodní znělkou Vánoce, Vánoce přicházejí.
 • Text je jednoduchý: Jachtařské Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme jachtaři

     V novém roce Jachtovánoce přicházejí, ať se nám zas daří.

 • Oficiální zahájení kol stromečku: Hřejivá slova pronese JachtoSima.
 1. a)Slavnostní obřad rozsvícení stromečku a zapálení prskavek:
 2. kdo si zapálí prskavku, může si přát jedno jachtařské přání, kdo prskavku nemá, může si vybrat, na které prskavce bude parazitovat se svým přáním
 3. Přečtení poselství Jachojéžiška poděbradským jachtařům s přihlédnutím na Sezemicko a Střední Evropu (Tiskový mluvčí Jachtojéžiška)
 4. b)Zakončení obřadu- Jachtohymna s přípitkem s dodatkem č. 1 „Nezapomeňme se napíti“.  Rozchod na předem vybraná konzumační stanoviště (židle).
 • Upozornění:Tuzemský rum není v souladu s předpisy EU, proto všechny skutky vykonané pod jeho vlivem nejsou legislativou EU postižitelné.

19,00 – Večeře – řídí Večeřová, po Večeřníčku

 • Tichá a kultivovaná konzumace společné tabule ze společné Jachtovánoční tabule (žranice).

19,30 – Signál „Příprava“ – Výzva: Je signálem úprku „Pro dárky“ – všichni se vrhnou pro dárky a po jejich získání se vrátí na místo. Kdo předčasně rozbalí dárek platí 5 panáků.

19,40 – Startovní znamení: Postupně začnou všichni vybalovat dárky, aby mohli mít radost z přínosných dárků u ostatních. Nekritické chlubení se dárky je povoleno.

20,00 – Příprava posádky k proplutí přes jachtovánoční obratník

 • Proplutím přes Jachtovánoční obratník se všem jachtařům vše špatné obrátí v dobré. Jenže!
 • Toto proplutí se musí uskutečnit maskovaně, protože polabský Bůh větrů a vody Vohňokoul, každého jachtaře, kterého pozná bude koupat na všech Českých rybníkách celou sezónu.
 • Proto každý jachtař (platí i pro rodiče za nezletilá jachťátka) na sebe vezme masku, kterou si připravil, nebo si ji připraví operativně z místních zdrojů.

20,30 – Proplutí přes jachtovánoční obratník (rej masek)

 • Vohňokoulova komise zhodnotí ty jachtaře, kteří propluli nepoznáni a mohou se volně pohybovat po palubě loděnice, která všechny přes obratník převeze.
 • Maškarní propadlíci, kteří byli Vohňokoulem poznáni a propadli do jeho nemilosti, mohou hněv Vohňokoulův snížit panákem, po kterém Vohňokoul uvidí nedobře zmaškarněné jachtaře dvakrát a nebude vědět, kterého z nich koupat.
 • Společná jachtokoleda ukončí překonání jachtovánočního obratníku. Zazpíváme společnou Jachtokoledu všichni najednou a nahlas, každý tu svou (tzv. Jachtovánoční chaos max. 10“).

21,00 Odmaskování a vyhlášení nejlepších masek podle kategorií.

21,20 – Společenská zábava

–       Kávové separé „Nejereé“: ke kávičce je podáván separát z vánočního cukroví, které se doma vyseparovalo tím, že už ho nikdo „nežerééé“ (francouzsky Nejereé, vyslovovat s urozeným „R“). Zde může zajisti Ježerééé  lahodný zážitek a poskytnout dostatek energie pro tance, zpěvy, recitace, vyprávění, nápady, scénky apod.

–       Dýchánek s vánočním panstvem: posezení jachtařů s panáky; za panstvo se považuje seskupení 2 a více aktivních panáků. Po každém panáku je nutné spontánně dýchnout – áá.

–       Jachtopindoráma: pindy starých lodníků, vzpomínky na veselé a hrdinné jachtařské skutky,

–       Mrazíkův šluk: organizace kuřácké výpravy za arktickým podnebím na terase (jdem na cígo)

–       Zpívánky spočívají v tom, že kdo si zazpívá má vždy lepší náladu a prožitek, než ten, který jen poslouchá. To lze demonstrovat i na lidech, kteří nemají hudební sluch.

–       se ztvárněním písniček pantomimou, výrazovým tancem i tanci podobným pohybům,

–       s podporou pokusů o přednes individuelních produkcí i nenadálých performancí

–       náhodné výtrysky nápadů ke společným blbinám a jiným překvapivým akcím

–       doufáme, že Chozé vysype ze svého anekdotického pytlíků několik desítek kreací,

Další neplánovatelné kulturně osvětové milníky večera:

Svááčinááá – masová akce o několika rituálních fázích – akci ideově vede skupina Tiskových mluvčích Jachtojéžiška s nápovědou:

 • Vyhlášení svačiny – pozvolný vztyk všech přítomných s těkavým únikem abstinentů
 • Kontrola přípitkového materiálu a jeho chaotické shánění a doplňování
 • Na povel „Rechcvingl“ úplný klid a … 3,4, sigi saga … sborová recitace

–       zde je možné si vychutnat dramatičnost tzv. „hlukového poryvu“, který udeří ve formě organizovaného řevu a změní se rázem v tichou konzumaci.

–       Upozornění: Kdo bude kazit Jachtovánoční atmosféru, tomu tiskový mluvčí JachtoJéžiška utrhne jeho koule ze stromečku, pokud mu tam visí.

Pozor, pohov – Kultovní píseň s rozcvičkou.

Střízlivý nás nedostanou – nostalgická kultovní antipíseň pro podporu sportu.

Optimistická kultovní písňová epopej „Umřel starej kormidelník“ s jachtohymnou na závěr.

Poznámka: Za dodržení programu Jachtovánoc je odpovědný zástupce Jachtojéžiška pro Choťánky, Sezemice a Ohňovou zemi (země vynálezu ohnivé vody), který ale nebude přítomen.

Poděbradské jachtařky vezou z Lipna zlato

Dvě mladé naděje poděbradského jachtingu – Nikola a Aneta Lickovy – vezou z víkendových závodů na Lipně vítězství v lodní třídě 420. Radost je o to větší, že se jedná o závod s koeficientem 7.

Na Lipně o víkendu sbírali cenné zkušenosti a body i mladí závodníci v lodní třídě Optimist. Ze 79 lodí se Eliška Mašková umístila na 41. místě, Klárka Baudyšová na 62. místě a Terka Procházková na 65. místě.

Gratulujeme!

Fotky z víkendu a vyhlášení výsledků (doplněno o fotky Ivy Maškové)

:

Poděbradský Team Race – i přes nepřízeň počasí se podařilo odjet všechny rozjížďky

V pořadí pátý poděbradský Team Race je za námi.

Počasí sice závodníkům příliš nepřálo – v sobotu se kvůli slabému větru podařilo odjet jen dvě rozjížďky a stejně tak neděle vypadala zpočátku špatně.

Naštěstí se ale po nedělním poledni počasí nakonec umoudřilo a závod se podařilo dokončit za solidního větru.

Doplněné snímky od Lucky Buluškové:

 

Fotografie z víkendu:

 

Letošní soustředění skončilo, díky všem a příště – Ahoj!

Milé jachtařky, milí jachtaři,

Máme za sebou další ročník letního soustředění. Letos se ho zúčastnilo 25 dětí , 7 trenérů a řada rodičů. Vytvořila se perfektní parta, až se nikomu z nás v sobotu nechtělo domů.

Společná_širokoúhlá1 (1).jpg

Celý týden jsme měli jachtařské slunné a větrné počasí. Silnější vítr pomohl připravit naše optimistické družstvo na náročnější podmínky v pohárových závodech a prověřil i naše posádky ve třídě 420, které musely zvládat několikeré reálné převrácení plachetnice.

Co mne opravdu těší je, že jsme mezi sebou přivítali i šikovné nováčky, kteří se velmi rychle naučili plachetnice ovládat. Doufám, že s námi budou pokračovat.

Dovolte mi prosím touto cestou ještě jednou poděkovat zejména těm, bez kterých by se letošní akce nemohla konat.

Zvláštní dík patří vedoucímu soustředění Pavlu Baudyšovi, který měl v této pozici premiéru a zvládl ji na jedničku.

Velkou pochvalu si zaslouží Josef Čermák starší, který nám dělal celý týden rozhodčího. Cvičili jsme starty a odjeli regatu.

Poděkování patří také hladinové záchranné službě, kterou vedl Honza Šindýlek. Ten také ošetřil několik drobných poranění, které se většinou staly na břehu 🙂 a Pepínovi (Chozému), který připravil motorové čluny a byl vždy na vodě připraven pomáhat převráceným plachetnicím.

Díky i celému týmu kuchyně za skvělé skvělé jídlo a všem, kteří pomáhali s organizací nebo se i jen po práci na chvíli zastavili.

Přiští rok se těšíme na další, ještě lepší ročník.

Petr Svoboda,
předseda oddílu

Ahoj!

 

Fotky ze soustředění od Ivy Maškové:

Letní soustředění na Jachťáku jede na plné obrátky

Tento týden se na poděbradském Jezeře koná každoroční soustředění. Účastní se ho dvě desítky dětí. Některé z nich jsou již pokročilí jachtaři, jiné se s jachtingem teprve seznamují. Fotografie z tábora:

Pátek: nácvik jízdy se spinakrem

 

Trénink:

 

 

Práce s lany a uzlování – základ jachtingu:

37287485_1987800701532794_2950610075284144128_n.jpg

 

Bezpečnostní příprava a cvičení hasičů:

 

 

Učí se i někteří dospělí – studie vůle, mrštnosti a odhodlání:

 

 

Rána a hry a večery:

 

Hasičské cvičení na jachťáku

Společné cvičení hasičů a Hladinové záchranné služby Českého svazu jachtingu se v pondělí uskutečnilo v rámci letošního prázdninového soustředění v poděbradském jachtklubu.

Loděnice je jediné místo na Jezeře, které má zpevněný přístup do vody a umožňuje hasičům rychlou akci.

Hasiči dětem (i dospělým) předvedli svou techniku:

20180716_210703.jpg

 

 

 

 

Bronz pro poděbradské Jachtaře na Dářku, závodili jsme i na Lipně

Další cenný kov pro poděbradský jachting vybojovala v Bambusové regatě, která se o víkendu jela na Dářku, Terezka Procházková. Ta se v lodní třídě Optimist umístila na třetím místě ve starších žákyních. Přihlášeno na start bylo 84 Optimistů. Gratulujeme!

PHOTO-2018-07-16-09-51-58.jpg

Více fotografií z Dářka:

I další poděbradští jachtaři se účastnili víkendových závodů. Jiří Licek, Radek Procházka, Jiří Šindýlek, Monika Saiberová a Michal Šindýlek závodili na mistrovství republiky v lodní třídě Fireball na Lipně. Nikola a Aneta Lickovy zde reprezentovaly v lodní třídě 420.

„Závody provázelo horké počasí ve dne, chladné v noci. Větru bylo méně, než bychom si přáli, ale dočkali jsme se i překvapení. Podle předpovědi mělo sice foukat do čtyř metrů za sekundu, ale nárazově začalo bušit i dvanáct metrů. Trim na lehký vítr byl opravdu nevhodný a jachtaře prověřil. Monika velice překvapila svou odolností, kdy bojovala se spinakrem v ostrém bočáku. Opravdu klobouk dolů před jejím výkonem,“ říká trenér poděbradského týmu Jiří Licek.